DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

HISTORIE

Obec Strabenice se nachází v části Hané, která je známá zachovalými historickými památkami, mezi které se mimo jiné řadí i město Kroměříž, pod jejíž okres obec spadá.

Strabenice hraničí s těmito obcemi: ze severní strany s Hošticemi a Honěticemi, na západě s Litenčicemi, na jihu s Lískami a Chvalnovem, na východě s Cetechovicemi.

Obec je vzdálená 22 km od města Kroměříž a 10 km od města Morkovice-Slížany. Silnice ze Strabenic navazuje na silnic Litenčice, která spojuje města Koryčany a Morkovice-Slížany.

 

První písemná zmínka je uváděna v roce 1350, kdy Oldřich Pustka ze Strabenic zapsal své ženě Mileně 50 hř. věna na Mouchnicích a Strabenicích. Roku 1359 však celé své zboží ve Strabenicích prodal biskupovi zvěřinskému Albertovi a jeho bratru Zdeňkovi ze Šternberka. V držení majetkově roztříštěných Strabenicích se často střídala místní drobná šlechta.

Místní jméno je patronymické od osobního Straben odvozené. V nejstarších dobách byly Strabenice samostatným zbožím, po němž se psal vždycky rod ze Strabenic. V minulých stoletích byla ve Strabenicích krčma vařečná (taberna braxatilis), která se připomíná r. 1415, panský dvůr (r. 1508) a jistě také tvrz. Od roku 1708 měly Strabenice svou obecní pečeť, v niž je zobrazen pruhový štít v němž je vsazena radlice s nápisem: „PECZET OBECNÍ DIEDINI STRABI  ICCE“. Roku 1750 byli u Strabenic tři rybníky: Strabenský, Želovský a Svolšinský.

Dominantu Strabenic tvoří kaple Nanebevzetí Panny Marie, jejíž stavba byla zcela dokončena v roce 1924. Vysvěcena byla 17. srpna téhož roku.

Vedle kaple je umístěn památník, který je vzpomínkou na bývalého občana Strabenic, usmrceného v koncentračním táboře za druhé světové války.

Historickou zajímavostí je archeologický nález proveden v roce 2001 viz.  sekce zajimavosti

V roce 1986 byla obec Strabenice  sloučena s obcí Litenčice. V současné době je ve Strabenicích evidováno 56 adres.

Mezi kulturní akce pořádané v obci patří srpnové hody, turnaj ve stolním tenise . . . . . . . . . . .viz. podsekce kulturní tradice. Dlouhou tradici má v naši obci sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1908, který se podílí na akcích pro děti, mládež i dospělé.

Obec Strabenice také nabízí služby místní knihovny.

 

 

Naše obec vede několik let kroniku, zde je možnost nahlédnout do knihy:

zápisky z roku 1928-1954

zápisky z roku 1955-1985