DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Mikulášská besídka

 

Od roku 2008 se na nějaký čas stala tradicí mikulášská besídka, která se každoročně konala v sále kulturního domu ve Strabenicích. V současné době, stejně jako před rokem 2008, navštěvuje Milkuláš děti v jejich domovech ... :)medlov_r.08_194.jpg

 

Legenda o svatém Mikuláši

Mikuláš, čert a anděl chodí každý rok, aby dětem rozdali sladkosti a drobné dárky. Osobnost tohoto světce máme spojenou většinou jen s mikulášskou nadílkou. Ne náhodou - souvisí to s legendou, která se k Mikulášovi váže. Obdaroval tři dcery zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich stanou prostitutky. Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, po tři noci jim otevřeným oknem vhazoval do ložnice peníze a tak je zachránil. Mikuláš s nadílkou chodí podle dávných tradic vpředvečer svého svátku, jak říká historik umění Jan Royt.

"To jsou takzvaná svátková předhodí. Lidé se připravují na samotný svátek, aby nakonec proběhl důstojně."

O svatém Mikuláši dnes víme to, že se narodil v řeckém Patrasu, dnes je to oblast jižního Turecka. Datum jeho narození ale jasné není. Bylo to snad kolem roku 270 v bohaté rodině, ale majetek rozdal chudým. Zhruba o třicet let později se stal biskupem v turecké Myře. V dobách vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé Římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Na svobodu se dostal až roku 313, kdy císař Konstantin povolil křesťanství a Mikuláš se opět dostal na biskupský stolec. Svatomikulášské slavnosti se v českých zemích datují hodně hluboko, už do 14. století.

Ještě v 18. století měl mikulášský průvod spíš masopustní ráz, ale dnes už mají tradice docela jinou podobu.

Biskup Mikuláš patrně zemřel 6. prosince mezi lety 345 a 351. Je patronem Ruska a Lotrinska a také dětí a panen nebo obchodníků.